Cuma , 20 Ekim 2017
Anasayfa » Genel » Hekimler Tek Çatı Altında Birleşiyor!
Hekimler Tek Çatı Altında Birleşiyor!

Hekimler Tek Çatı Altında Birleşiyor!

Hekimler, mesleki sorunlarına çözüm bulmak, eğitsel ve akademik ihtiyaçlarını karşılamak ve tutarlı sağlık politikaları üretmek amacıyla Hekimler Derneği’ni kurdu.

ANKARA- İlk genel kurulu, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden katılan hekimlerle Ankara Hekimevi’nde gerçekleştirildi.

Yönetim kurulunda Prof. Dr. Hikmet Akgül, Dr. Sinan Korukluoğlu, Dr. Özgür Niflioğlu, Dr. Emrah Ceviz ile Dr. İbrahim Ersoy’un bulunduğu derneğin genel merkezi Ankara’da olacak.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, hekimlerin özlük hakları konusunda çalışmalar yapılmasının hedeflendiği, hekimlerin karşılıklı iletişim ve etkileşimlerini arttırıcı faaliyetlerde bulunulması, doktorlar arasında mesleki hoşgörü ve birlikteliğin sağlanması amacıyla sosyal çalışmalar yapılması, hekimliğin temel etik değerlerinin gündemde tutulması, güncel durumlarda hekimlere yol gösterici değerler üretilmesi, mesleğin haysiyeti ve meslektaşların hukuk ve menfaatlerinin diğer kişi ve kurumlar nezdinde savunulması amaçlanıyor.

Hekimler Derneği’nin temel olarak sivil, bağımsız ve ideolojiden uzak bir dernek olması konusunda hemfikir olan Genel Kurul üyeleri, derneğin Türkiye’de önemli bir boşluğu dolduracağını belirtti.

Toplantıya katılan hekimler son yıllarda hekimlerin mesleki anlamda bir çok zorluk yaşadığını, haklı olmasına rağmen hekimlerin hiçbir konuda netice alamamasını gündeme getiren hekimler, Derneğin bu anlamda artık ihtiyaçtan kaynaklanan bir sivil yapılanma olduğunu belirtti.

Derneğin hekimler arasında sorunlara dair ortak bir akıl oluşturarak çözüm hedefleyeceğini kaydeden Prof.Dr.Hikmet Akgül, sivil toplum kuruluşlarının “iş üreten” örgütler olduğunu Hekimler Derneği’nin bireyselleşmeyi, sivil olmayı, güdümsüz olmayı ve bağımsız olmayı ilke edineceğini belirtti.

Sivil Toplum Kuruluşlarını “Ben varsam işler yürür” felsefesinin başarıya ulaştıracağını ifade eden Prof. Dr. Akgül, Hekimler Derneği olarak bilimsel ve doğru olanın sürekli arkasında duracaklarını belirtti.

Kurumsal yapılanma için “bağımsızlık, bilimsellik, evrensellik, süreklilik ve sorumluluk” olarak beş şart sıralayan Prof. Dr. Hikmet Akgül, evrensel ilkeleri savunacaklarını, doğruya doğru, eğriye eğri diyeceklerini ve tüm hekimleri kapsayacaklarını söyledi.

Dr. İbrahim Ersoy, şu anda hekimlere yönelik bir çok dernek olduğunu ancak sadece şu ana kadar ‘Hekimler Derneği’nin isim olarak hiç düşünülmemiş olmasının oldukça düşündürücü olduğunu belirtti. Dr.Ersoy, Hekimler Derneği’nin tamamen sivil bir örgütlenme olduğunun altını çizdi.

Dr. Özgür Niflioğlu ise tıp öğrencisinden profesöre kadar tüm hekimleri kapsayan Hekimler Derneği’nin yakında tüm illerde örgütleneceğini ayrıca her sağlık kurumunda hekimlerin sorunlarını iletecek bir temsilci hedeflediklerini kaydetti. Dr. Niflioğlu dernek olarak çözüm odaklı, diyaloğa açık ve ideolojik çekişmelerden uzak bir platform hedeflediklerini belirtirken derneğin faaliyetlerininwww.hekimlerdernegi.org adresinden takip edilebileceğini söyledi.

Genel Kurul üyelerinden Dr .Özlem Oğul da dernek olarak bir amaçlarının da hekimlerin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarına deontoloji ve etik çerçevesinde çözümler üretmek ve bir hekim duruşu oluşturmak olduğunu ifade etti.