Cuma , 20 Ekim 2017
Anasayfa » DOKTORLAR » MECBURİ HİZMET SÜRELERİ
MECBURİ HİZMET SÜRELERİ

MECBURİ HİZMET SÜRELERİ

İlgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, South Florida Bulls uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan; Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 300, New Balance 420 femme Beşinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile altıncı grup ilçe merkezlerinde 350, Dördüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile beşinci grup ilçe merkezlerinde 400, nike air max 1 og femme Üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile dördüncü grup ilçe merkezlerinde 450, NIKE AIR MAX ZERO QS İkinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile üçüncü grup ilçe merkezlerinde 500, Birinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile ikinci grup ilçe merkezlerinde 550, Birinci grup ilçe merkezlerinde 600 Gün, Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığınca uygun görülen diğer kuruluşlarda Devlet memuru veya ilgililerin talebi halinde 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanuna tâbi sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler Bu süreler ihtiyaca göre Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabilir. Parajumpers Right Hand Sürelerin hesabında fiilen çalışma esas olup, Nike Air Max 2016 Homme hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. NIKE AIR MAX 2017 Yıllık, Parajumpers Windbreaker Truman mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine ilave edilir. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyelerine Göre Hizmet Bölgeleri İçin Tıklayınız Kaynak: Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Womens Air Jordan 3 Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Scarpe Air Jordan 8 Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.