Perşembe , 19 Ekim 2017
Anasayfa » DOKTORLAR » Uzman Hekimler Derneği Kuruldu
Uzman Hekimler Derneği Kuruldu

Uzman Hekimler Derneği Kuruldu

Uzman Hekimler Derneği kurulduğuna dair yazılı açıklamaya göre;uzman kadrosunda çalışan tüm hekim arkadaşlarımız, tıp eğitimi kadrosundaki doçent ve profesör hocalarımız ve uzman hekimliğe adım atan araştırma görevlisi asistan doktor arkadaşlarımızla beraber hayattan beklentimiz; İnsanca yaşamak, saygı duyulmak ve mesleğimizi onurlu bir şekilde yaparak tüm insanlarımıza sağlıklı bir hayat sunmak.
3e681cbfc825946a61fb8d80df875ca2o
Türkiye’de her uzman hekimlik branşının kendisine ait bir mesleki derneği mevcuttur. Ancak bu tıp branşlarına özel mesleki dernekler bünyelerindeki uzman hekimlerin özellikle bilimsel gelişimi ile ilgili konularda hizmet vermektedir. Tüm branşlardaki uzman hekimleri bir çatı altında toplayacak, özlük haklarımızı savunacak, mevcut yanlış uygulamaları ortaya koyup halkımızı ve hekimlerimizi bilgilendirecek bir çatının eksikliği nedeniyle Uzman Hekimler Derneğini kurmaya karar verdik.

Uzman hekimler 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olup, mesai saatleri belli olmayan, günün her saati çalışabilen, her saati aranabilen, gece saat 3’te acil servisten hastasını ameliyata alıp sabah saat 8’e kadar ameliyat yapıp, uykusuz bir şekilde ertesi günkü mesaisine ve olağan günlük faaliyetlerine devam edebilen memurlardır. 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi hiçbir meslek grubu bu şartlarda çalışmamaktadır. Hekimlik özellikle uzman hekimlik bir meslek değil bir hayat biçimidir, çoğu zaman hastalarımız anamızdan, babamızdan, eşimizden ve çocuklarımızdan önce gelmektedir.

Uzman hekimlikte yapılan her muayenenin, her girişimsel işlemin bir puanı mevcuttur. Yani ne kadar çok hasta muayene edilir ve / veya ne kadar çok ameliyat yapılırsa o kadar çok puan elde edilir. Bu da beraberinde hataların artmasına, efektif tedavi olamamaya, yanlış tedavilere sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği her bir poliklinik hastası için 20 dakikalık muayene süresi ülkemizde 1-2 dakikaya düşmüştür. Kim 150. hasta olarak bir uzman hekime muayene olmak ister? Bu da doğal olarak hasta memnuniyetinin azalması ve hastanın aldığı hizmet kalitesinde ciddi gerilemeye neden olmaktadır. Bu sistemin, niteliğe, kaliteye önem vermeyip, niceliğe önem vermesi, insanlarımızın kaliteli hizmet almasını engellemektedir. Bunun sonucu olarak da son zamanlarda hepimizin her gün duymaya alıştığı sağlık çalışanlarına karşı şiddet olayları ortaya çıkmaktadır. Sağlık çalışanlarının uğradığı sözel ve / veya fiziksel şiddet artık toplum tarafından kanıksanarak olağan görülmeye başlanmıştır. Çoğu uzman hekim arkadaşımız bu şiddet olaylarını tasvip eden hastayla veya hasta yakını ile karşılaşmış ve ‘siz bunu zaten hak ediyorsunuz’ cümlesini duymuştur. Mevcut sistemin doğurduğu sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı Türk Ceza Kanununda değişiklikler yapılarak tıpkı yargı mensuplarına yönelik suçlarda uygulandığı gibi hızlı ve etkili bir yargılama sürecinin işletilmesi caydırıcı olacaktır.

Özellikle koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla aile hekimliği sistemi düzenlenmiş ve bütün ülke çapında uygulanmaya başlanmıştır. Kağıt üzerinde var olan ancak fiiliyatta uygulanamayan aile hekimliği sistemi dahilinde 1. basamak düzeyinde tanı konulup, tedavi edilebilecek hastalar 2. ve / veya 3. basamak sağlık kuruluşlarına direkt müracaat edebildiklerinden hastanelerde hasta yoğunluğu aşırı artmaktadır. Aile hekimliği sistemi özendirilerek devlet hastaneleri bünyesindeki pratisyen hekimlerin bu sisteme dahil edilmesi neticesinde devlet hastanelerinde yeterli pratisyen hekim kalmamış olup, acil servislerde uzman hekimler acil nöbeti tutmakla yükümlendirilmişlerdir. Bu yükümlülük hasta açısından da, hekim açısından çok olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Akşam acil servis nöbetini tutan uzman hekim ertesi gün mesaisine devam etmekte, uykusuz olarak poliklinikte sayısı yüzleri bulan hasta muayene etmekte, eline neşteri alıp ameliyat yapmaktadır. Bu durumda oluşabilecek hatalardan da uzman hekim mi sorumlu olacak tır?
Bütün bu olumsuzluklara rağmen biz uzman hekimler olarak umutlu olmak istiyoruz. Bu umudumuzu yitirmemek ve yeşertmek için de birlikten kuvvet doğar ilkesine dayanarak kenetlenmeye karar veriyoruz. Hiçbir siyasi düşüncenin etkisinde kalmadan, sadece ve sadece uzman hekimlerin özlük haklarını korumak, daha güvenli ve insani şartlarda çalışmalarını sağlamak ve insanlarımızın daha kaliteli sağlık hizmetleri almasını sağlamak amacımızdır.

Uzman Hekimler Derneği Kurucu Üyeleri
GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN

Adı ve Soyadı : Görev Unvanı: İmzası:
1- Uzm. Dr. İsmail TAŞDEMİR BAŞKAN
2- Uzm. Dr. C. Sencer DEMİRCAN BAŞKAN YRD
3- Op. Dr. Deniz YÜCEL BAŞKAN YRD
4- Op.Dr. Servet ÖZDEMİR BAŞKAN YRD
5- Uzm. Dr. Mohammed DENİZ BAŞKAN YRD
6- Op. Dr. Uğur ALTUN GENEL SEKRETER
7-Op. Dr. Ömer SERİN SAYMAN
8- Uz.Dr. Ümit SARP SAYMAN
9- Uz.Dr. Mustafa AÇIKGÖZ SAYMAN
10- Op. Dr. Metin KILIÇ ÜYE
11- Op. Dr. Bayram DOĞAN ÜYE
12-Uzm. Dr. Arif YÜCEL ÜYE
13- Uzm. Dr Harun KARAMANLI ÜYE
14-Uzm. Dr. Ömer GEZGİNASLAN ÜYE
15-Op. Dr. Ruşer BARIŞ ÜYE
16-Op.Dr. Hasan Onur ARIK ÜYE
17-Uzm. Dr. Halime ÖZDEMİR ÜYE